Concepte

Des de temps remots l'home ha buscat la manera de mesurar el temps. En principi es feien servir les estrelles, però després es va recórrer a altres sistemes més exactes, encara que no menys rudimentaris, com l'ombra del sol, el foc, la sorra o la cera, fins a arribar als precisos mecanismes actuals o fins i tot l'electrònica.

Molts dels antics mestres rellotgers han vist com els seus tallers i eines quedaven oxidats o obsolets a causa del pas del temps i de l'aplicació de noves tecnologies.

Som pocs els que podem dir amb justificat orgull que els nostres tallers, gràcies a l'esforç i dedicació de diverses generacions, són capaços de restaurar, reparar o recompondre tota classe de mesuradors de temps, és a dir: RELLOTGES.